آموزش کار با اسکاپوس و مندلی

27 ارديبهشت 1395
آموزش کار با اسکاپوس
 

آموزش کار با مندلیتذکر : برای ورود به پایگاه SCOPUSحتما از این همین سایت  وارد شوید.

 

روی صفحه اصلی کلیک نمایید تا لوگوی اسکاپوس را مشاهده نمایید جهت ورود به سایت اسکاپوس  ابتدا کلید واژه مورد نظر را وارد می کنیم 

 تعداد مقاله ای که با این کلید واژه نمایش داده می شود


 وقتی  روی لینک Analyze search results   کلیک کنیم این صفحه نمایش داده می شود 
 


 

وارد سای هاپ می شویم


جهت سوال یا تماس با مدیر پایگاه ( ماشاالله نریمانی  ) اینجا را کلیک نمایید.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

 


 


 

  


 

 


  


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم